ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการศึกษากับ Digital Transformation ของครูผู้สอน” ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข รศ.ดร.สุรพล บุญลือ รศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น รศ.ดร.ศยามน อินสะอาด ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564


ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่นี่
https://drive.google.com/file/d/14dWmRR3J-yLd8VySdzqnvw92cVrI5ye6/view?usp=sharing

การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 2 รูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูยน์พัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC) จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Empowering an Esarn Education Ecosystem 
 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 PM

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณี รดน้ำดำหัว กราบขอพรผู้ใหญ่ พบกับเหล่าคณาจารย์ เหล่าบรรดาเซียนของรายการที่เคยมาในรายการ มาร่วมพูดคุยแบบกันเอง  และร่วมรดน้ำขอพร แบบออนไลน์โดยใช้ Live Chat ผ่าน Facebook ได้ที่นี่ ในวันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 20.00-21.00 น. 

หนังสือแนะนำ

Education Partners