ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในงาน โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 35

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ“โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย”ครั้งที่ 35  4-6 พย.2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในหัวข้อ“Revolution of educational communications and technology:Transformation to smart society”

หนังสือแนะนำ

Education Partners